František Brikcius


Projekty


Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme
14. ročník festivalu Den poezie
(památka výročí narození básníka K. H. Máchy, *16. 11. 1810)

uvádí

"Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme"
(básnické čtení z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové)


Anna Brikciusová: My zemí nejdeme
Jan Židlický - recitace

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 2. Suita d-moll (BWV 1008)
Irena Kosíková: Danse funčbre pour violoncelle seul (2012) - premiéra
Anna Brikciusová - violoncello


My zemí nejdeme

My zemí nejdeme
my lehce se vznášíme

dvě vlny krátké
nad pískem barvy velbloudí

chtěli bychom ztěžka nohou
se od kamenů odrazit

a běžet, skákat
bláznivě se veselit

Anna Brikciusová


http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme" (básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. V rámci 14. ročníku festivalu Den poezie konaném u příležitosti oslav narození Karla Hynka Máchy)


Praha, pátek 16. listopad 2012, 18.00 hod., kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle (Říční ul. 6, Praha 1) - Festival Den Poezie
Vstupné dobrovolné.


http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme" (básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. V rámci 14. ročníku festivalu Den poezie konaném u příležitosti oslav narození Karla Hynka Máchy)


  Jste zváni na básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové, které se bude konat v pátek 16. listopadu 2012, v 18:00 hod, v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle (Říční ul. 6, Praha 1), v rámci 14. ročníku festivalu Den poezie. Vstupné dobrovolné. V rámci večera bude uvedena premiéra skladby "Danse funčbre pour violoncelle seul (2012)" české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové. Podstatou festivalu Den poezie je osvěta poezie mezi současnou veřejností. Tento festival se každoročně koná na počest narození Karla Hynka Máchy (*16. listopad 1810). Podtitul letošního ročníku zní: "Pře-stup". Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com , http://www.DenPoezie.cz , http://www.FaceBook.com/Brikciusova a http://www.Husiti.Majestat.cz .

Anna Brikciusová

  Violoncellistka Anna Brikciusová se narodila v Praze v rodině s bohatým kulturním zázemím. Hře na violoncello se začala věnovat již v raném dětství. Po violoncellových studiích na Konzervatoři v Praze u prof. Jaroslava Kulhana a prof. Viktora Moučky absolvovala ve violoncellové třídě pod vedením prof. Vladana Kočího. Konzultace u prof. Stanislava Apolína. Aktivně se účastnila mnoha violoncellových interpretačních kurzů. Mezinárodní mistrovské kurzy Francouzsko-Česká Akademie (prof. Jiří Bárta), Mistrovské kurzy v Jihlavě (prof. David Sella, prof. Evžen Rattay), Violoncellové mezinárodní interpretační kurzy (prof. Stanislav Apolín). Vystoupila v České republice, Bosně a Hercegovině, Francii, Německu, Švédsku a Velké Británii. V současné době se také věnuje spisovatelské činnosti. Viz nominace na Drážďanskou cenu lyriky a podzimní pořad "Brikciusová Na Prádle", který se koná v rámci festivalu Den Poezie.Anna Brikciusová hraje na violoncello zhotovené mistrem Benjaminem Patočkou roku 1913. Je spolu se svým bratrem Františkem Brikciem zakládajícím členem violoncellového dua "Duo Brikcius". Oba společně vystoupili v rámci projektu " Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie). Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com a http://www.FaceBook.com/Brikciusova .

http://www.Brikcius.com - DUO BRIKCIUS, Anna Brikciusová: česká violoncellistka - zahajovací koncert "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" (Praha, Dům u Kamenného zvonu, GHMP, 2008)
Jan Židlický

  Jan Židlický se narodil v Praze v roce 1949. Vystudoval Husovu bohosloveckou fakultu. Prvním působištěm byla fara CČSH v Hostomicích pod Brdy. Pastorační činnost Jana Židlického však byla záhy ukončena zásahem Státní bezpečnosti. Z politických důvodů tak následovaly práce v kotelně, na hřbitově, v továrně či ve výměníkové stanici. Odbornější činnosti se mohl věnovat až v 80. letech, kdy se stal zaměstnancem Okresního muzea Orlických hor. Po revoluci v roce 1989 mu byla svěřena funkce vedoucího kulturního oddělení Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 2000 je Jan Židlický farářem CČSH v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle v Praze.
http://www.Brikcius.com - český violoncellista František Brikcius & Jan Židlický: recitace - Koncert MAKANNA - 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (Klášter sv. Anežky České v Praze, 2010, Foto Marek Malůšek).
Podpořte Básníka. Kontaktujte nás a/nebo zašlete finanční podporu na zde uvedené číslo bankovního účtu, či skrz systém online plateb PayPal:

Spolupořadatelé:

Partner: T-shirt partner
http://www.DenPoezie.cz - 14. ročník festivalu Den poezie - PŘESTUP http://www.Husiti.Majestat.cz - Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle http://www.DanielPearlMusicDays.org - Annual Daniel Pearl World Music Days, MAKANNA http://www.tiskap.cz - tiskárna TISKAP http://www.t-shock.eu - Řekni to tričkem
Mediální partneři:
http://www.CzechLit.cz - Portál české literatury http://www.PressWeb.cz - PressWeb http://www.NaVecer.cz - Navečer - Vše, co ještě můžete zažít http://www.Citarny.cz - Citarny.cz, literárně - vzdělávací a informační portál s knihami pro lidi, kteří čtou a přejí si, aby i jejich děti měly šanci nebýt hloupé.http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Brikciusová Na Prádle" (básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. V rámci 14. ročníku festivalu Den poezie konaném u příležitosti oslav narození Karla Hynka Máchy)English ... http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: Czech Cellist - Project "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme" (Czech Cellist and Poet Anna Brikciusová, Jan Židlický, Czech poet Karel Hynek Mácha)