František Brikcius


Projekty


Vzpomínka na Růženu Grebeníčkovou I. & II."VZPOMÍNKA NA RŮŽENU GREBENÍČKOVOU  I." 
"VZPOMÍNKA NA RŮŽENU GREBENÍČKOVOU  II."
varhanní koncert z děl J. S. Bacha v interpretaci Ireny Kosíkové koncert z děl Ireny Kosíkové v interpretaci violoncellového Dua Brikcius


Johann Sebastian Bach - varhanní skladby
Irena Kosíková - Fantasie pro dvě violoncella I., II., III. & IV. (2007)
Irena Kosíková - varhany Anna Brikciusová - violoncello (Duo Brikcius)
František Brikcius
- violoncello (Duo Brikcius)


Praha XI. 2007, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Basilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově Praha XI. 2007, Památník národního písemnictví, Sál Boženy Němcové (bývalý refektář Strahovského kláštera)


Růžena Grebeníčková (1. 11. 1925 Sušice - 21. 7. 1997 Praha), fotografie zapůjčena Irenou Kosíkovou

Růžena Grebeníčková
(*1. 11. 1925 Sušice - †21. 7. 1997 Praha)

  Růžena Grebeníčková, nejpřednější česká literární vědkyně, se narodila v Sušici 1. listopadu 1925. Maturovala na reálném gymnasiu v Přerově. V letech 1945 - 1949 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze filozofii, francouzštinu, romanistiku a srovnávací literaturu. V roce 1952 obdržela titul PhDr. V tomto období se zároveň seznámila se svým budoucím mužem filozofem Karlem Kosíkem, se kterým měla tři děti (Antonín Kosík, Irena Kosíková a Štěpán Kosík).

  Od roku 1961, kdy se stala kandidátkou věd (CSc.), až do důchodu v roce 1981, byla postupně vědeckou pracovnicí Slovanského ústavu, Ústavu jazyků a literatur a Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd.

  Hlavními tématy jejího literárně - historického bádání bylo období romantismu, problematika moderního románu a divadlo. Zaměřovala se na autory ruské, francouzské, německé, rakouské a české (Karel Hynek Mácha a Jiří Weil). Překládala z němčiny. V letech 1974 a 1976 absolvovala pěší cestu po stopách Máchova deníku Cesta do Itálie. Publikovala pod propůjčenými jmény a pseudonymy (Helena Matoušová, Miloslav Jehlička, Jaroslav Kudrna, Aleš Hauzner, Věra Saudková a Jiřina Táborská).

  V roce 1968 byla oceněna Československým spisovatelem cenou A. M. Píšy za sborník Realita slova Máchova. Obdržela prestižní mezinárodní Herderovu cenu (1985) za výrazný přínos literární vědě. Za výbor studií Literatura a fiktivní světy I. ji byla udělena cena Nadace Českého literárního fondu (1996). Zemřela v Praze 21. července 1997.

Spolupořadatelé:
Partner: Mediální partner:
http://www.strahovskyklaster.cz - Královská kanonie premonstrátů na Strahově http://www.pamatnik-np.cz - Památník národního písemnictví http://www.Tiskap.cz - Tiskárna Tiskap
Expats.cz

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Projekt "Vzpomínka na Růženu Grebeníčkovou I. & II." (Růžena Grebeníčková, Irena Kosíková, Duo Brikcius, Anna Brikcius & František Brikcius)English ... http://www.Brikcius.com - Frantisek Brikcius: Czech Cellist - Project "In the memory of Růžena Grebeníčková I. & II." (Růžena Grebeníčková, Irena Kosíková, Duo Brikcius, Anna Brikcius & František Brikcius)