Mobirise

About Anna

  Czech cellist Anna Brikciusová was born in Prague, into a family with a distinguished cultural background. She began to play the cello in early childhood. After her studies at the Prague Conservatory in the cello classes of Prof. Jaroslav Kulhan and Prof. Viktor Moučka, Anna graduated under the tutelage of Prof. Vladan Kočí. Tutorials with Prof. Stanislav Apolín.

  She has actively participated in many international cello master classes, the French Academy (Prof. J. Bárta), the Jihlava International Master Classes (Prof. D. Sella, Prof. E. Rattay) and the International Cello Interpretation Master classes (Prof. S. Apolín). She has performed in the Czech Republic, Algeria, Bosnia and Herzegovina, France, Germany, Poland, Sweden, Turkey and the United Kingdom.

  Currently she is also writing. Anna Brikciusová was a nominee for the Dresdner Lyrikpreis, her collection of short stories "Eutanazie" was published by H+H (edited by Jan Suk). Her poems were published at the Revolver Revue, Souvislosti, Tvar, Reflex, Literární noviny, Moderní divadlo and Protimluv. Anna's collection of poems "Kolibří úsměv" was published by Protimluv (edited by Jan Suk). In 2018 she received international residency scholarship of the Visegrad Literary Residency Programme in Bratislava. Her autumnal yearly show is part of the Festival Poetry Day and the Daniel Pearl World Music Days. Her poem "Podzimní" was chosen for the Best Czech Poems 2018 anthology (Host) and for the anthology Short poem (Protimluv, 2020).

  Her collection of poems "Do bouře" was published by Nakladatelství Bor (2020).  Last summer on Saint John's Eve the collection of poems "Kropení svěcenou vodou" was released by Nakladatelství Bor (2021). New collection of poems "Čas vypršel" is coming out now (Nakladatelství Bor 2022).

   Anna Brikciusová plays a "Benjamin Patočka" cello made in 1913. Together with her brother František Brikcius, she is a founder member of the "Duo Brikcius". More information is available on websites https://www.Brikcius.com/Anna & https://www.FaceBook.com/Brikciusova .

  Violoncellistka, básnířka a spisovatelka Anna Brikciusová se narodila v Praze, v rodině s bohatým kulturním zázemím. Hře na violoncello se začala věnovat již v raném dětství. Po violoncellových studiích na Konzervatoři v Praze u prof. Jaroslava Kulhana a prof. Viktora Moučky absolvovala ve violoncellové třídě pod vedením prof. Vladana Kočího. Konzultace u prof. Stanislava Apolína. Aktivně se účastnila mnoha violoncellových interpretačních kurzů. Mezinárodní mistrovské kurzy Francouzsko-Česká Akademie (prof. Jiří Bárta), Mistrovské kurzy v Jihlavě (prof. David Sella, prof. Evžen Rattay), Violoncellové mezinárodní interpretační kurzy (prof. Stanislav Apolín). Vystoupila jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Francie, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie).

  Věnuje se také spisovatelské činnosti. Viz nominace na Drážďanskou cenu lyriky. Sbírku povídek "Eutanazie" vydalo nakladatelství H+H (redakčně připravil Jan Suk). Její básně jsou publikovány v Revolver Revue, Souvislostech, Tvaru, Reflexu, Literárních novinách, Moderním divadlu a revue Protimluv. Aniččina sbírka básní "Kolibří úsměv" byla vydána u nakladatelství Protimluv (redakčně připravil Jan Suk). V roce 2018 jí bylo uděleno stipendium rezidenčního pobytu Visegrad Literary Residency Programme. Její každoroční literárně hudební pořad je součástí festivalu Den Poezie a Daniel Pearl World Music Days. Báseň "Podzimní" byla vybrána do antologie Nejlepší české básně 2018 (nakladatelství Host) a do antologie Krátká báseň (nakladatelství Protimluv).

  Roku 2020 byla vydaná sbírka básní "Do bouře" (Nakladatelství Bor, 2020). O Svatojánské noci vyšla sbírka básní "Kropení svěcenou vodou" (Nakladatelství Bor, 2021). Vychází nová sbírka básní "Čas vypršel" (Nakladatelství Bor, 2022). 

  Anna Brikciusová hraje na violoncello, zhotovené mistrem Benjaminem Patočkou roku 1913. Spolu se svým bratrem Františkem Brikciem je zakládající členkou violoncellového dua "Duo Brikcius". Více informací je k dispozici na webových stránkách https://www.Brikcius.com/Anna .

Gallery

Music

Books

Anna Brikciusová: Čas vypršel

Anna Brikciusová: Čas vypršel

Na obálce knihy reprodukce obrazu Jaromíra Novotného.

   "Ve své nejnovější sbírce básnířka navazuje na trend realizovaný i v předchozím básnickém souboru Kropení svěcenou vodou. Rozehrává motivy antropomorfizované přírody, lidské každodennosti a také aktuálního fenoménu izolace jedince, způsobené pandemií covidu-19. Příznačné jsou rovněž melodické základy autorčiných veršů, ovlivněné jejím hudebním vzděláním. Jak píše recenzent, čtení jejích veršů je čtením notových zápisů kantilén. Co je v této sbírce nové, je vysoká míra uplatnění smyslových vjemů, snad všech, které člověk má. A také poměrně složitá symbolika, nápadnější než jindy. Pozvání k četbě veršů, jež svým nevelkým rozsahem mohou budit dojem nenáročnosti, je zároveň pozváním k rozkrývání důmyslných symbolů, což se pro nás, čtenáře, může stát nečekaně hlubokým zážitkem.

Právě vyšla nová sbírka básní Čas vypršel (2022) od české violoncellistky, básnířky a spisovatelky Anny Brikciusové.

Vydáno Nakladatelstvím Bor.

Knihu je možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.cz zde: https://www.kosmas.cz/knihy/502261/cas-vyprsel .

Neváhejte, pouze v omezeném nákladu!

Anna Brikciusova: Kropení svěcenou vodou

Anna Brikciusová: Kropení svěcenou vodou

Na obálce knihy reprodukce obrazu Marie Transon.

  "V nové básnířčině sbírce se vedle pro ni příznačných motivů přírody a lidské každodennosti objevují v celé svojí podivuhodné jedinečnosti také ohlasy aktuálního fenoménu izolace jedince, umocněné fatálním děním spojeným s pandemií covidu-19. Ta sice do jisté míry omezuje existenci lidí na celém světě, ale v našem prostředí mohla navíc některými restrikcemi vyvolávat reminiscence na neblahé období bývalého režimu. Tyto tóny však nejsou trvalé a také jejich intenzita se neustále proměňuje. Vždyť je třeba mít na mysli, že básnířka je zároveň muzikantka, a její zvukomalebné verše citlivě postihují širokou škálu lidských emocí od temných, často teskných, až k těm nejjásavějších. Tak jako u předchozí sbírky, i tady si autorka sama vybrala motiv na obálku, tentokrát reprodukci obrazu od francouzsko-kolumbijské malířky Marie Transon. A stejně jako minule, i teď s ním souzní celou svou bytostí."

O letošní Svatojánské noci vyšla nová sbírka básní Kropení svěcenou vodou (2021) od české violoncellistky, básnířky a spisovatelky Anny Brikciusové.

Vydáno Nakladatelstvím Bor.

Knihu je možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.cz zde: https://www.kosmas.cz/knihy/292371/kropeni-svecenou-vodou/ .

Anna Brikciusova: Do bouře

Anna Brikciusová: Do bouře

Na obálce knihy reprodukce obrazu Josefa Žáčka.

  "Hudebnice a literátka, která dosud vydala jednu prozaickou a jednu básnickou sbírku, navazuje ve své aktuální knize básní na tu předešlou, jež vyšla v roce 2017 pod názvem Kolibří úsměv. Z ní, stejně jako z té nynější, vycítí poučený čtenář autorčino hudební cítění i vzdělání. Je patrné na hře se slovy, jejímž výsledkem je výrazná zvukomalebnost veršů, pro básně je dále příznačný vnitřní neklid, výrazná symbolika a silný duchovní rozměr. Aktuální sbírka Do bouře je snad jen o něco naléhavější, ale i nadějeplnější než sbírka předešlá. Opět se tu objevuje antropomorfizovaná příroda, temnota, ale i příslib svítání, pády i vzestupy, cesta odnikud někam, už ne nikam. Pro toho, kdo se chce poprat s dešifrováním symbolů, bude četba jejích básní nepochybně silným zážitkem. Na obálce knihy upoutá reprodukce obrazu Josefa Žáčka, o generaci staršího malíře niterné spirituality, jak bývá charakterizován."

Loni vyšla kniha Do bouře (2020) od české violoncellistky, básnířky a spisovatelky Anny Brikciusové.

Sbírka básní Do bouře byla napsána v Bratislavě, v rámci pobytového stipendia Visegrad Fund. Vydáno Nakladatelstvím Bor.

Knihu je možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.cz zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/272334/do-boure/ .

Anna Brikciusova: Eutanazie

Anna Brikciusová: Eutanazie

Na obálce knihy obraz Josefa Žáčka.

"Povídkový soubor violoncellistky, básnířky a spisovatelky pocházející z rodiny se širokým kulturním zázemím je jejím knižním debutem. Obsahuje nerozsáhlé povídkové texty plné fantazie, humoru, ironie i sebeironie. V obsáhlejší próze, jež dala titulu název, se pokouší vyrovnat s problémem "řízené smrti", hojně diskutovaným a pro mnohé stále nepřijatelným. Navzdory věku se Anna Brikciusová vypořádala s tímto fenoménem citlivě, bez nadsázky, otevřeně a se snahou v mysli překonat dosavadní tabuizování eutanazie."
Jan Suk

Knihu je možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.cz zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/211851/eutanazie/ .

Anna Brikciusova: Kolibří úsměv

Anna Brikciusová: Kolibří úsměv

Na obálce knihy detail obrazu Jaromíra Novotného.

Sbírka básní Kolibří úsměv vyniká básnickými zkratkami a miniaturami, pro něž je typický barvitý, až onomatopoicky zvukomalebný jazyk plný hudebnosti. "Nejfrekventovanějším emblémem básnířky jsou přírodní nebo mytické bytosti (např. Jednorožec), tvorové fauny a flory. Nejčastějším "dějištěm" jejích básní je otevřená krajina, třebaže je mnohdy výrazně antropomorfizována," píše Jan Suk, který knihu redakčně připravil a je také autorem doslovu ke sbírce.

Knihu je možno zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas.cz zde:
https://www.kosmas.cz/knihy/238086/kolibri-usmev/ .

Duo Brikcius

[2 Cellists - 2 Siblings]

Mobirise

  Duo Brikcius is a Czech chamber music ensemble created by two promising young cellists (brother and sister), Anna Brikciusová and František Brikcius. Both founding members are well acquainted with the solo cello repertoire, but decided to increase their repertoire with music written for this unusual combination (with great hidden potential) of two cellos. The main aims of Duo Brikcius are to study and perform works written for two cellos, enable the creation and performance of works that are not well known to the audience, encourage contemporary composers regardless of nationality or age), to create music for this ensemble, maintain the tradition of established composers, present Czech music culture abroad and bring to other people the joy of music.

  Duo Brikcius has appeared in many festivals (for example Chotěbořské jaro, Boskovice, Baščaršijske noći, Duo Brikcius - 2 Cellos Tour, Dvořák festival, European days of Jewish culture, Století andělů a ďáblů v Pošumaví, Daniel Pearl Music Festival, Festival Culturel International de Musique Symphonique, Festival Smetanovské dny, Festival Brikcius, Festival Baroko v krvi, Bach Festival Gers) both in the Czech republic and abroad (Algeria, Bosnia and Herzegovina, France, Germany, Poland, Sweden, Turkey, the United Kingdom, etc.). More details are available on the website http://www.Brikcius.com .


"Života děj vane, či vleče mě sem i tam, leč jiskra vzpomínky zůstává mi ku svitu navzdory temnotě - - mnoho zdaru vám, Brikciusové!"
Vít Kremlička

Čas vypršel

Anna Brikciusová: Čas vypršel - S rouškou

  Nová básnická sbírka Čas vypršel od české violoncellistky, básnířky a spisovatelky Anny Brikciusové.

  Během pandemie Covid-19 každý čtvrtek nová báseň exkluzivně online na webových stránkách https://www.Brikcius.com/Anna .


#ČasVypršel

Festival Brikcius

the 10th Chamber Music Festival in Prague
(November 2021)


"Cello Duo Revives Compositions of Holocaust Victims"
The Epoch Times/NYC

For lates updates and tweets follow Anna @Brikciusova

Book Anna Now!

Drop a Line

Page was designed with Mobirise