František Brikcius


Novinky


Novinky 11 (červen - červenec 2010)


Pozvánka: Mezinárodní den Nelsona Mandely


http://www.NelsonMandela.org - Nelson Mandela Day, July 18, 2010 (Make every day a Mandela Day. Join an initiative to make a change. On July 18, 2010 what will you be doing to make a difference? Mandela Day is call to action to make the world a better place, one small step at a time.)

  Díky usnesení valného shromáždění OSN se 18. červenec oficiálně stal Mezinárodním dnem Nelsona Mandely. Nejedná se o pouhou oslava života a odkaz Nelsona Mandely, je to celosvětový svátek uvádějící jeho životní dílo do nového století a měnící svět k lepšímu. Mezinárodní den Nelsona Mandely nabádá k převzeti Madibových hodnot a ctění jeho odkazu prostřednictvím aktu laskavosti.

  Ať již jste jednotlivec, společnost, nezisková organizace, nebo ve státních službách, vše co musíte udělat 18. července, je věnovat 67 minut Vašeho času něčemu pozitivnímu dle Vašich schopností. Nelson Mandela obětoval 67 let svého života boji za lidská práva.

"Je na další generaci, aby pokračovala v boji proti sociální nespravedlnosti a za lidská práva. Je to ve Vašich rukou."
- Nelson Mandela

 Více informací o Nelsonu Mandelovi a Mezinárodním dnu Nelsona Mandely můžete nalézt na http://www.Brikcius.com , http://www.NelsonMandela.org a http://www.MandelaDay.com .

MEZINÁRODNÍ DEN NELSONA MANDELY
18. červenec 2010Letní soutěž: vyhrajte 1 x roční předplatné "LISTY"

http://www.Listy.cz - LISTY, dvouměsíčník pro kulturu a dialog

   Vyhrajte 1 x roční předplatné dvouměsíčníku pro kulturu a dialog "LISTY".

Jaký je název nově připravovaného projektu českého violoncellisty Františka Brikcia pro sólové violoncello?
  1. "SACHER"
  2. "SACHER'S"
  3. "eSACHERe"
 Soutěž byla ukončena. Šťastým výhercem je M. V. ze Štětí.Partner měsíce: Fotograf Marek Malůšek

Foto Mosty, fotograf Marek Malůšek, http://www.fotomosty.info

  Fotograf Marek Malůšek je iniciátorem, pořadatelem a spoluorganizátorem řady fotografických výstav a soutěží. Organizuje fotografické dílny, kurzy a projekty zaměřené především na práci s mládeží. Je zakládajícím členem občanského sdružení Foto Mosty, členem Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti a garantem projektu Galerie Myší díra.

  Spolupracuje s Oblastní charitou Uherské Hradiště, Asociací českých filmových klubů, Městskými kiny Uherské Hradiště a dalšími kulturními a neziskovými organizacemi. Je fotografem Letní filmové školy Uherské Hradiště. Ve své volné tvorbě se věnuje dokumentární, portrétní fotografii a konceptuálním projektům. Své fotografie prezentuje od roku 2004 na samostatných i společných výstavách.
Poznejte ... skladatel a pedagog Wolfgang Fortner

Wolfgang Fortner (12. října 1907, Leipzig - 5. září 1987, Heidelberg)

Wolfgang Fortner
(
*12. 10. 1907 - 5. 9. 1987)

  Německý skladatel a učitel skladby Wolfgang Fortner se narodil 12. října 1907 v Lipsku. Díky svým rodičům hudebníkům se již od ranného věku věnoval hře na klavír a na varhany, v devíti letech začíná skládat. Od roku 1927 studoval na Konzervatoři v Lipsku hru na varhany (Karl Straube) a skladbu (Hermann Grabner) a na Lipské Univerzitě filozofii (Hans Driesch), dějiny hudby (Theodor Kroyer) a německá studia (August Korff). Jeho díla byla oficiálně hrána již během jeho studií.

  Vyučoval skladbu a hudební teorii na Heidelbergském Institutu církevní hudby (1931–54), Hudební akademii v Detmoldu (1954–7) a na Freiburgské Musikhochschule (od 1957). V roce 1935 založil Heidelbergský komorní orchestr k podpoře Nové hudby. Roku 1946 spoluzaložil s Wolfgangem Steineckem Darmstadtské letní kurzy.

  Fortnerova pověst učitele hudby je nepřehlédnutelná, ovlivnil celou generaci mladých skladatelů v období padesátých až sedmdesátých let. Mezi jeho studenty byli Arthur Dangel, Diego H. Feinstein, Hans Werner Henze, Milko Kelemen, Arghyris Kounadis, Ton de Kruyf, Bruce MacCrombie, Roland Moser, Diether de la Motte, Nam June Paik, Graciela Paraskevaídis, Mauricio Rosenmann, Dieter Schönbach, Manfred Stahnke, Peter Westergaard, Bernd Alois Zimmermann a Heinz Werner Zimmermann.

  Fortner byl členem různých kulturně politických organizací: Berlínské akademie umění od 1955, Bavorské akademie umění od 1956, prezidentem německé sekce ISCM (1957–71), prezidentem Svazu dramatiků v 1975 a uměleckým vedoucím Musica Viva v Mnichově (1964–78). Obdržel mnoho prestižních ocenění včetně "Schreker-Prize Berlin" (1948), "Brunswick Spohr Prize" (1953), "North Rhine-Westphalia Grand Art Prize" (1955), "Hamburg Bach Prize" (1960), "Freiburg Reinhold Schneider Prize" a "Gold Pin of the Dramatists Union" (1977). K výročí sedmdesátých narozenin obdržel "Grosses Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland" a čestný doktorát Heidelbergské a Freiburgské univerzity. Zemřel 5. září 1987 v Heidelbergu.

  Spolu s dalšími 11 skladateli - přáteli (C. Beck, L. Berio, P. Boulez, B. Britten, H. Dutilleux, W. Fortner, A. Ginastera, C. Halffter, H. W. Henze, H. Holliger, K. Huber a W. Lutoslawski) švýcarského dirigenta a mecenáše Paula Sachera (1906 - 1999), byl požádán ruským violoncellistou Mstislavem Rostropovičem, aby u příležitosti Sacherových 70. narozenin napsal skladbu pro sólové violoncello s použitím not obsažených v jeho jméně (eS, A, C, H, E, Re). Wolfgang Fortner vytvořil téma a tři variace s názvem ZUM SPIELEN FÜR DEN 70. GEBURSTAG, THEMA UND VARIATIONEN FÜR VIOLONCELLO SOLO. Skladby byly částečně uvedeny v Curychu, 2. května 1976. Celý projekt "eSACHERe" bude uveden (poprvé v kompletním provedení) českým violoncellistou Františkem Brikciem, v roce 2011 v Praze.

  Více informací o Wolfgangu Fortnerovi na webových stránkách http://www.Brikcius.com a http://Cs.Wikipedia.org/Wiki/Wolfgang_Fortner .Oznámení ... Prohlédněte si fotografie z koncertu "MAKANNA"

http://www.Brikcius.com - český violoncellista František Brikcius & Jan Talich: dirigent - Koncert MAKANNA - 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (Klášter sv. Anežky České v Praze, 2010, Foto Marek Malůšek).

Prohlédněte si fotografie z koncertu "MAKANNA":
v sekci Obrázky a/nebo na zde.


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Reportoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, News, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 11 (červen - červenec 2010, pozvánka: Mezinárodní den Nelsona Mandely, letní soutěž: vyhrajte roční předplatné, partner měsíce: Marek Malůšek, poznejte ...: Wolfgang Fortner, oznámení ...: prohlédněte si fotografie, přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 11 (June - July 2010, invitation: Nelson Mandela Day, competition: Win One Year Subscription, partner of the month: Marek Malusek, meet ...: Wolfgang Fortner, call for ...: Explore Photographs, join mailing list, ...)