František Brikcius


Novinky


Novinky 51 (září 2014)


Pozvánka: zahajovací koncert
Festival Brikcius & Rok české hudby 2014

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & Rok české hudby (podzim 2014)

  Jste zváni na zahajovací listopadový koncert "Festival Brikcius" - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & Rok české hudby 2014 / Praha - Brno: 6 soudobých skladeb pro violoncello sólo, který  se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014, od 19:30 hodin, v reprezentačním koncertním sále ze 13. století, v Domě U Kamenného zvonu (GHMP, 3. patro, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1).

  Český violoncellista František Brikcius představí díla renomovaných skladatelů z Prahy a Brna (Luboš Fišer, Petr Hejný, Jan Jirásek, Irena Kosíková, Jiří Matys a Miloš Štědroň). Uslyšíte Fantasii a Rondo (1982) od skladatele Jiřího Matyse, Kovovou sonátu (1983) od violoncellisty, výtvarníka a skladatele Petra Hejného, Dilema (1987) od filmového skladatele Jana Jiráska, Sonatu (1987) od hudebního a filmového skladatele Luboše Fišera, Tance krále Leara (1995) od brněnského hudebního skladatele Miloše Štědroně a Stopy (2004) od české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové. Záznam z koncertu, který se konal pod záštitou Václava Havla, byl vydán na CD a celý program byl následně uveden v rámci "Brikcius Cello Tour" v České republice, Belgii, Bulharsku, Francii, Itálii, Rusku, Rakousku a Velké Británii. Jako speciální přídavek zazní skladba Bassnachtigall (1922) od židovského skladatele a klavíristy Ervína Schulhoffa (1894 - 1942).

  Příští koncert "Festival Brikcius" - Duo Brikcius & Rok české hudby (Duo Brikcius: Anna Brikciusová - violoncello & František Brikcius - violoncello) se bude konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014.

  Vstupenky exkluzivně u oficiálních festivalových prodejců vstupenek Prague Ticket Office - Via Musica (http://www.PragueTicketOffice.com - Time Music, AMU, Malostranské náměstí 14, Praha 1 - Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praha 1 - Tel.: +420 224 826 440), Ticketon.cz a cca 90 minut před začátkem koncertu v místě konání. Základní vstupné: 400,- Kč (předprodej 380,- Kč) / senioři, studenti, občané MČ Praha 1 a členové Klubu přátel Galerie hlavního města Prahy: 200,- Kč (předprodej 180,- Kč). Využijte abonentní vstupné "PRIMA" ABONENTKA a "DUO" ABONENTKA. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme včasné zakoupení vstupenek!

  "Festival Brikcius" - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze (podzim 2014) & Rok české hudby, který letos připomíná 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, 70. výročí úmrtí Zikmunda Schula, 95. výročí narození Gideona Kleina, 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 110. výročí narození Iši Krejčího, 120. výročí narození Ervína Schulhoffa, 140. výročí narození Josefa Suka, 160. výročí narození Leoše Janáčka a Daniel Pearl World Music Days, se koná pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 a s Galerií Hl. m. Prahy, v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Koncerty se konají na podzim ve vybrané čtvrtky, od 19:30 hodin. Více informací je k dispozici na webových stránkách http://Festival.Brikcius.com .

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & Rok české hudby (podzim 2014)

FESTIVAL BRIKCIUS & PRAHA-BRNO: 6 SOUDOBÝCH SKLADEB PRO VIOLONCELLO SÓLO & ROK ČESKÉ HUDBY 2014
Čtvrtek 6. listopad 2014, 19:30 hod., Dům U Kamenného zvonu (GHMP, 3. patro, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1)

FRANTIŠEK BRIKCIUS - violoncelloSoutěž: vyhrajte 1 x roční předplatné A2

http://www.ADvojka.cz - A2 kulturní čtrnáctideník - zvíře nikdy nespí

  Vyhrajte 1 x roční předplatné A2 zodpovězením následující otázky:

Kolik skladeb bude uvedeno na zahajovacím koncertu Festival Brikcius & Rok české hudby 2014?
  1. Šest skladeb (Matys, Hejný, Jirásek, Fišer, Štědroň, Kosíková)
  2. Sedm skladeb (Matys, Hejný, Jirásek, Fišer, Štědroň, Kosíková, Schulhoff)
  3. Dvanáct skladeb (Matys, Hejný, Jirásek, Fišer, Štědroň, Kosíková, Martinů, Klein, Dvořák, Krejčí, Suk, Janáček)
Soutěž byla ukončena. Šťastným výhercem je P. V. z Vítkova.

Cenu do zářijové soutěže newsletteru NOVINKY ČESKÉHO VIOLONCELLISTY FRANTIŠKA BRIKCIA poskytla A2, mediální partner "Festivalu Brikcius".Partner měsíce: kritický čtrnáctideník A2

http://www.ADvojka.cz - A2 kulturní čtrnáctideník - zvíře nikdy nespí

  A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu. Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup - pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.

  Více informací o kritickém čtrnáctideníku A2 je k dispozici na webových stránkách http://www.ADvojka.cz , http://www.FaceBook.com a http://Twitter.com/ZkrA2tka .
Poznejte ... skladatel a muzikolog Miloš Štědroň - rozhovor

Miloš Štědroň

Miloš Štědroň
(*9. 2. 1942)

František Brikcius: Pane prof. Štědroni, studoval jste na brněnské Masarykově univerzitě a Janáčkově akademii múzických umění, studijně jste pobýval v Darmstadtu, Belgii, Holandsku, Mnichově a ve Vídni. Měla získaná ocenění za kompoziční tvorbu (např. Prix musical de Radio Brno, Prix musique folklorique de Radio Bratislava, cena v Santanderu za nejlepší hudbu k filmu Balada pro banditu) zásadní vliv na Váš profesionální vývoj?

Miloš Štědroň: Ceny a jejich vliv na kompozice? Pokud jde o cenu za hudbu k filmu Balada pro banditu, vážil jsem si jí, protože předsedou poroty v Santanderu byl Carlos Saura. Ale dozvěděli jsme se o tom až skoro za rok díky noticce v čsp Film a doba. Pak nám z Barrandova dali zprávu- po naší urgenci-, že dostaneme plaketu a nějakou sošku. Nic však už přes urgence nepřišlo ... To Prix de radio Bratislava- tam jsme spolu s přítelem Arnoštem Parschem skutečně vymýšleli, abychom vyhráli. Podařilo se to v roce 1975.

F. B.: Dlouhodobě spolupracujete s legendárním brněnským divadlem Husa Na Provázku. Kterou inscenaci máte nejraději?

M. Š.: Pokud šlo o Provázek, jehož jsem zakládajícím členem, dělal jsem odhadem 60-80 scénických hudeb- mezi nimi musicaly, "opery" a "balety" pro Provázek. Nejvíc rád mám vždy to, co právě dělám. No alespoň pár preferovanějších titulů: Balada pro banditu, Máj, Pohádka máje, Commedia dell arte, Chameleon, Balet Makábr, Píseň o Viktorce, Příběhy dlouhého nosu, Leoš aneb Tvá nejvěrnější, Moc-art.

Miloš Štědroň: Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty (1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1998. 301 s. ISBN 80-210-1917-4.)

F. B.: Napsal jste monografie o Leoši Janáčkovi (Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty; 1999), jehož 160. výročí narození si v rámci Roku české hudby letos připomínáme. Jaký je Váš vztah k Janáčkovi?

M. Š.: Můj vztah k Janáčkovi? Celoživotní okouzlení. Jsem dělníkem na poli janáčkovského edičního dění- mám za sebou desítky edičních titulů, ale i úprav- třeba orchestrální znění zápisníku zmizelého se synem Milošem Orsonem, právě teď 1. kvartet jako klavírní trio pro trio Petrof, aspoň 60 janáčkovských studií, 1 monografie, realizace houslového koncertu Putování dušičky a symfonie Dunaj a dalších věcí spolu s Leošem Faltusem.

F. B.: Byla Vám také udělena Cena města Brna. Co obnáší život skladatele v Brně?

M. Š.: Co obnáší život skladatele v Brně? Asi se lze těžko uživit jen skládáním- dokázal bych to zřejmě, ale volil jsem podvojnou kariéru, která se mi líbila a líbí- jsem Celestin a Floridor- vylézám z vědy do divadla a zpět. I teď a v tomto věku.

F. B.: Jste autorem desítek filmových a scénických hudeb. Jaký je rozdíl při tvorbě hudby pro film a pro divadlo?

M. Š.: Rozdíl při tvorbě pro film a divadlo? Ta dimenze prošla za dobu mé aktivní účasti velkými proměnami. Filmová hudba je tak diferencovaná, že si netroufám to nějak analýzovat takto v krátkosti. Jsem v pozici Haškova domovníka ze Švejka, který křičí- Já Vám dám, vy pacholci, mně analýzovat moč. Ale bez legrace: divadlo je velmi různé a film taky. Takže s vědomím toho musíte k tomu přistupovat a další už je vesměs v rukou režisérů...

King Lear and Daughters (From the Northumberland Bestiary, Northumberland or northern England, ca. 1250., The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, MS 100).

F. B.: Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 bude v Domě U Kamenného zvonu, na zahajovacím koncertu Festivalu Brikcius, uvedena Vaše skladba Tance krále Leara. Pro jakou příležitosti vznikla?

M. Š.: Pro jakou příležitost vznikaly Tance krále Leara? Pro mého zvěčnělého přítele Bedřicha Havlíka, violoncellistu Moravského kvarteta, kterému jsem napsal několik skladeb- třeba i violoncellový koncert. Pak jsem přidával bicí, natočili jsme to na CD a pak to prošlo ještě řadou úprav a redukcí. Potom jsem připojil cink a začal jsem psát druhou a třetí řadu- s varhanami atd. Bedřich zemřel a projekt zůstal nedokončen.

F. B.: Co v současné době připravujete?

M. Š.: Co teď dělám? Je toho víc. Napsal jsem kvartet- asi 10-minutový na památku Pavla Haase a Viktora Ullmanna- k výročí. Chystáme to na CDs Graffovým kvartetem- dur. cca 10 minut. Pak mám točit s Bledarem Zajmim mé violoncellové skladby s doprovodem klavíru koncem listopadu na CD, současně pracuji na nové verzi opery Chameleon pro Opera diverza- premiéra zhruba za rok. S houslistou Pallou chystám CD s Pallasacagliou pro něj / cca 9 min./ a s Ivou Bittovou chystáme CD pro Radioservis.

F. B.: Tužka a notový papír, nebo počítač? Případně Finale, nebo Sibelius?

M. Š.: Miluji tužku- tedy speciální fixku nebo plnící pero s černým inkoustem/- gumu nepotřebuji, nemažu, ničím, přelepuji a píši znovu- pak to oxeruji. Na rukopis moc nevěřím- všechno vyhazuji- nic neskladuji. Občas Finale, ale menší věci a výjimečně. Baví mě psát rukou.

F. B.: Co Vás v poslední době nejvíc potěšilo?

M. Š.: Co mě potěšilo? Je toho moc. Každá nová krásná kniha- třeba české verze esejů Milana Kundery, ocenění mého přítele Jindřicha Štreita, Morávkův Amadeus atd. atd.

F. B. Děkuji za poskytnuté odpovědi.

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - zahajovací listopadový koncert - PRAHA-BRNO: 6 SOUDOBÝCH SKLADEB PRO VIOLONCELLO SÓLO (Luboš Fišer, Petr Hejný, Jan Jirásek, Irena Kosíková, Jiří Matys a Miloš Štědroň) / František Brikcius - violoncello (čtvrtek 6. listopadu 2014, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha)

  ♫ Tance krále Leara od Miloše Štědroně jsou k dispozici na CD "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia". Album je k zakoupení také online na iTunes a na Supraphonline.

  Více informací o skladatelovi a muzikologovi Miloši Štědroňovi je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com a http://CS.Wikipedia.org/Wiki/Miloš_Štědroň .Oznámení ... podpořte Festival Brikcius crowdfundingem

  Crowdfunding je novodobým názvem pro kolektivní financování daného projektu od různých lidí. Festival Brikcius můžete tímto způsobem podpořit na fundraiserových stránkách festivalu http://www.GoFundMe.com/FestivalBrikcius .


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 51 (září 2014, pozvánka: zahajovací koncert Festival Brikcius & Rok české hudby 2014, soutěž: vyhrajte 1 x roční předplatné A2, partner měsíce: kritický čtrnáctideník A2, poznejte ...: skladatel Miloš Štědroň - rozhovor, oznámení ...: podpořte Festival Brikcius crowdfundingem, přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 51 (September 2014, invitation: Opening concert Festival Brikcius & Year of Czech Music 2014, competition: Win 1 x 12 months subscription to A2, partner of the month: A2, meet ...: Czech composer Miloš Štědroň - Interview, call for ...: Support Festival Brikcius via crowdfunding, join mailing list, ...)