FESTIVAL BRIKCIUS
#BACH330

330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha
4. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu (podzim 2015)
Česky ... http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 4. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & #BACH330 (podzim 2015)English ... http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 4th Chamber Music Concert Series at the Stone Bell House in Prague & #BACH330 (Autumn 2015)

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - benefiční koncert J. S. BACH: UMĚNÍ FUGY - Konto Bariéry / Irena Kosíková - varhany (neděle 1. listopadu 2015, 18:00 hodin, Chrám U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1)http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - film MAKANNA k 115. výročí narození spisovatele Jiřího Weila / Irena Kosíková; Jan Talich - dirigent, František Brikcius - violoncello, Jan Židlický - recitace & Talichův komorní orchestr (pondělí 2. listopadu 2015, 19:00 hod. - premiéra, Knihovna Václava Havla)http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - zahajovací koncert - J. S. BACH: VIOLONCELLOVÉ SONÁTY / Irena Kosíková - cembalo (Francie) & František Brikcius - violoncello (čtvrtek 5. listopadu 2015, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha)http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - listopadový koncert - J. S. BACH: VIOLONCELLOVÉ SUITY / Anna Brikciusová - violoncello & František Brikcius - violoncello (čtvrtek 12. listopadu 2015, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha)http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - básnické čtení - KOLIBŘÍ ÚSMĚV (Anna Brikciusová, Johann Sebastian Bach, Irena Kosíková) & Festival Den poezie a 205. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy / Anna Brikciusová - violoncello, recitace (pondělí 16. listopadu 2015, 16:30 hodin, Petřínská rozhledna, Petřínské sady, Praha 1)http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - závěrečný koncert - DUO BRIKCIUS - BAROKO V KRVI (L. Boccherini, F. Couperin, J. H. Fiocco, A. Vivaldi + D. Gabrielli) / Anna Brikciusová - violoncello; Duo Brikcius & František Brikcius - violoncello; Duo Brikcius (čtvrtek 19. listopadu 2015, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha)http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - předvánoční koncert ITALSKÉ HUDEBNÍ BAROKO & SOUČASNOST (D. Gabrielli, A. Vivaldi, L. Boccherini, L. Berio, A. Gentile) / Anna Brikciusová - violoncello; Duo Brikcius & František Brikcius - violoncello; Duo Brikcius (čtvrtek 26. listopadu 2015, 19:00 hodin, Barokní kaple Italského kulturního institutu, Praha 1)
1. listopad2. listopad5. listopad12. listopad16. listopad19. listopad26. listopad
   
ÚVOD
PROGRAM
VSTUPENKYUMĚLCI
MÍSTO KONÁNÍ
ZÁŠTITY
PARTNEŘIOBRÁZKY VIDEO
ARCHIV
CD NOVINKY
http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - Podpora (Podpořte nás)
PRESSFAQ
KONTAKT

- Starosta Městské části Praha 1
- #BACH330
- Daniel Pearl World Music Days





Johann Sebastian Bach:
http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - Johann Sebastian Bach
http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - Johann Sebastian Bach
Záštita & spolupořadatel:
http://www.Praha1.cz - Městská část Praha 1 - záštita
Spolupořadatelé:
Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

http://www.iicpraga.esteri.it - Istituto Italiano di Cultura Praga / Italský kulturní institut v Praze

http://www.Salvatorske.info - FS ČCE U Salvátora - benefiční koncert J. S. BACH: UMĚNÍ FUGY / Irena Kosíková - varhany

http://www.KontoBariery.cz - Nadace Charty 77 | Konto BARIÉRY - benefiční koncert J. S. BACH: UMĚNÍ FUGY
http://www.KontoBariery.cz - Nadace Charty 77 | Konto BARIÉRY - benefiční koncert J. S. BACH: UMĚNÍ FUGY

http://www.VaclavHavel-Library.org - Knihovna Václava Havla - film MAKANNA - premiéra

http://www.MuzeumPrahy.cz - Muzeum hlavního města Prahy - básnické čtení DEN POEZIE - KOLIBŘÍ ÚSMĚV

http://www.DenPoezie.cz - 17. ročník festivalu Den poezie 2015 - Anna Brikciusová: KOLIBŘÍ ÚSMĚV

Daniel Pearl World Music Days

Pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého

Ing. Oldřich Lomecký - starosta Městské části Praha 1 (záštita Festivalu Brikcius 2014)

Vážení milovníci krásné hudby a hudebních nástrojů,

  je mi ctí, že jsem mohl převzít záštitu nad Festivalem Brikcius 2013, jenž je holdem vynikajícím skladatelům a violoncellistům i violoncellu samotnému - nástroji, který více než jiné dokáže vyjádřit pocity skladatele i samotného interpreta a jehož vztah s nimi bohatě překračuje partnerství hudebníka a "pouhého" cella. Výstižně to vyjádřil Mischa Maisky: Moje cello, to byla láska na první pohled, první zvuk i první dotek. Nikdy se s ním nerozloučím.

http://www.Praha1.cz - Záštita starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého nad "Festivalem Brikcius 2014" - 4. ročníkem cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze (#Bach330)

Ing. Oldřich Lomecký
Starosta Městské části Praha 1
http://www.Praha1.cz - Městská část Praha 1 - záštita, spolupořadatel, grant

Top
#BACH330

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - Johann Sebastian Bach
Johan Sebastian Bach
(*21. 3. 1685 - †28. 7. 1750)

  Německý barokní skladatel a varhaník, Johann Sebastian Bach, se narodil 21. března 1685, v Eisenachu do hudební rodiny. Byl nejmladším synem dvorního městského hudebníka Johanna Ambrosia Bacha (1645 - 1695) a Marie Elisabeth Lämmerhirtové (1644 - 1694). Od raného dětství ho otec učil hře na housle a harpsichord. Po matčině a otcově smrti byl desetiletý sirotek vychováván svým starším bratrem Johannem Christophem Bachem (1671 - 1721), varhaníkem v kostele sv. Michaela v Ohrdrufu.
  Ve čtrnácti obdržel studijní stipendium na prestižní klášterní škole sv. Michaela v Lüneburgu. V lednu 1703, bezprostředně po ukončení sv. Michaela, byl Bach zaměstnán jako dvorní hudebník u výmarského vévody Johanna Ernsta (1662 - 1728). Během sedmiměsíční služby se Bachova reputace klávesového hráče rozšířila. V srpnu 1703 přijal místo varhaníka v kostele sv. Bonifáce (později též Neue Kirche, od roku 1935 Bachkirche) v Arnstadtu. 1705 si vzal třítýdenní dovolenou a absolvoval pěší cestu do více než 400 kilometrů vzdáleného Lübecku, aby zde navštívil varhaníka a skladatele Dietricha Buxtehuda (1637 - 1707). Bez povolení z Arnstadtu si Bach prodloužil dovolenou na tři měsíce a zůstal u Buxtehuda. Bach se chtěl stát Buxtehudovým asistentem a nástupcem, nicméně neměl v úmyslu oženit se s jeho dcerou, což zřejmě bylo podmínkou. Takže se vrátil zpět, pešky.
  V roce 1707 přijal Bach místo varhaníka u sv. Blažeje v Mühlhausenu. Byly zde vstřícnější podmínky a lepší sbor. Po čtyřech měsících si vzal vzdálenou sestřenici Marii Barbaru Bachovou (1684 - 1720). Měli spolu sedm dětí: Catharinu Dorotheu Bachovou (1708 - 1774), Wilhelma Friedemanna Bacha (1710 - 1784), dvojčata Johanna Christopha Bacha a Marii Sophii Bachovou (1713 - 1713), Carla Philippa Emanuela Bacha (1714 - 1788), Johanna Gottfrieda Bernharda Bacha (1715 - 1739) a Leopolda Augusta Bacha (1718 - 1719).
  Roku 1708 opustil Mühlhausen a vrátil se do Výmaru, tentokrát jako varhaník a kapelník na dvoře vévody Johanna Ernsta (1662 - 1728). Bach se s rodinou přestěhoval do bytu vzdáleného pouze pět minut pěší chůze od vévodova paláce. Následující rok se jim narodilo první dítě a připojila se k nim starší neprovdaná sestra Marie Barbary Bachové, Barbara Katharina Bachová, která s nimi zůstala a pomáhala jim s chodem domácnosti do své smrti v roce 1729. Bach pracoval ve Výmaru do roku 1717, kdy přijal místo v Köthenu bez povolení vévody. Strávil pár týdnů ve vězení a byl propuštěn jak z vězení, tak i z vévodových služeb.
  Kníže Leopold z Anhalt-Köthenu (1694 - 1728) přijal Bacha do svých služeb na místo kapelníka v roce 1717. Během Bachovy zahraniční cesty s vévodou, 7. července 1720, zemřela jeho žena Maria Barbara Bachová. Během období 1717 - 1723 v Köthenu složil 6 suit pro sólové violoncello.
  3. prosince 1721 si vzal vdovec Bach Annu Magdalenu Wilckenovou (1701 - 1760), mladou sopranistku, která zpívala na dvoře v Köthenu. Měli spolu 13 dětí: Christianu Sophii Henriettu Bachovou (1723 - 1726), Gottfrieda Heinricha Bacha (1724 - 1763), Christiana Gottlieba Bacha (1725 - 1728), Elisabeth Juliane Friedericu Bachovou (1726 - 1781), Ernesta Andrease Bacha (1727 - 1727), Reginu Johannu Bachovou (1728 - 1733), Christiana Benedicta Bacha (1730 - 1730), Christianu Dorotheu Bachovou (1731 - 1732), Johanna Christopha Friedricha Bacha (1732 - 1795), Johanna Augusta Abrahama Bacha (1733 - 1733), Johanna Christiana Bacha (1735 - 1782), Johannu Carolinu Bachovou (1737 - 1781) a Reginu Susannu Bachovou (1742 - 1809).
  Roku 1723 byl Bach ustanoven kantorem kostela sv. Tomáše v Lipsku a městským ředitelem hudby v kostelích v Lipsku. 1747 navštívil pruského krále Fredericka II. (1712 - 1786). Umění fugy bylo napsáno, kromě závěrečné fugy, krátce před Bachovým úmrtím. Jeho zdraví se zhoršilo v roce 1749, Bach postupně oslepl. V roce 1950 ho operoval britský oční chirurg John Taylor (1703 - 1772) během své návštěvy v Lipsku. Johann Sebastian Bach zemřel 28. července 1750.
  Původně byl pohřben na hřbitově sv. Jana u kostelní zdi v Lipsku. Bachův hrob zůstal neoznačen po více než 150 let. Roku 1894 byla rakev konečně objevena a znovu pohřbena v hrobce v kostele sv. Jana. Tento kostel byl zničen během bombardování spojenců během 2. světové války. V roce 1950 byly Bachovy ostatky převezeny do současného mísa odpočinku v kostele sv. Tomáše v Lipsku.
  Během 20. století bylo v Německu po Bachovi pojmenováno nespočet ulic a vztyčeno mnoho soch. Tři Bachovy skladby byly umístěny, v rámci Zlaté desky Voyageru, na palubě vesmírné sondy Voyager. Je po něm pojmenován kráter Bach na Merkuru. Roku 1950 byl Wolfgangem Schmiederem (1901 - 1990) vytvořen souborný tematický katalog Bachova díla s názvem Bach Werke Verzeichnis (BWV).
  Festival Brikcius připomíná 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha - #BACH330. Více informací o Johannu Sebastianu Bachovi na http://Festival.Brikcius.com a http://CS.Wikipedia.org/Wiki/Johann_Sebastian_Bach .

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - Johann Sebastian Bach

Top
Daniel Pearl World Music Days

Daniel Pearl (10. říjen 1963, Princeton, New Jersey - 21. únor 2002)
Daniel Pearl
(*10. 10. 1963 - †21.02. 2002)

  Svět poznal Daniela Pearla jako novináře Wall Street Journal, který byl unesen a zavražděn teroristy v Pákistánu začátkem roku 2002, pouhé čtyři měsíce po 9/11. Lidé na celém světě, spolu s jeho těhotnou manželkou a rodinou, se modlili za jeho propuštění. Od té doby na něj vzpomínáme jako na symbol naděje: muž, který stavěl mosty mezi rozdílnými kulturami, spisovatel a nadaný hudebník.
  Daniel se narodil 10. října 1963 v Princetonu, New Jersey a vyrůstal v Los Angeles, kde projevil svůj zájem o hudbu, akademické prostředí a sport. Danielovo novinářské nadání se projevilo během studia na Stanfordské universitě. Absolvoval v roce 1985 s Phi Beta Kappa vyznamenáním a následně strávil léto jako stipendista Pulliam Fellow na Indianapolis Star, předtím než vstoupil do the North Adams Transcript a the Berkshire Eagle. Po několika letech se přesunul do the San Francisco Business Times a během pár týdnů se stal členem the Wall Street Journal v roce 1990. Daniel začal v the Wall Street Journal v Atlantské pobočce a postupně se přesunul do Washingtonské a Londýnské pobočky, jako dopisovatel Středního východu. Poté, co se v roce 1998 seznámil s Mariane, odstěhoval se do Paříže, kde se o rok později vzali.
  V říjnu 2002 se přestěhovali do Bombaje, kde se Daniel stal vedoucím jihoasijské pobočky the Wall Street Journal. Danielovy dovednosti zahraničního dopisovatele byly zřejmé nejenom v jeho zábavné Page One "A-hed" článcích, které osvětlovaly další kultury, ale také v jeho investigativních reportážích, které odhalovaly pravdu z trosek války a ničení. Byl to Daniel, kdo odhalil, že U.S.A. omylem bombardovaly súdánské farmaceutické závody v přesvědčení, že se jedná o zbrojní továrnu. Odhalil praní peněz al-Káidy prostřednictvím Tarzanitského trhu klenotů. Bylo to v Bombaji, kde Daniel psal o "Válce proti teroru", příležitostně riskoval cestu do Pákistánu. Hledal stopy "shoe bomber" Richarda Reida a doufal, že se setká s Sheikem Glanim, duchovním vůdcem, když byl v Karáčí 23. ledna 2002 Daniel Pearl unesen. Po čtyři týdny celý svět doufal v Danielovo propuštění. Několik týdnů uplynulo bez jakýchkoli zpráv o jeho osudu; jeho smrt byla potvrzena 21. února 2002.
  Dva dny před svým únosem se Daniel dozvěděl, že jeho žena Mariane očekává chlapce, pro kterého vybral jméno Adam. V květnu, tři měsíce po jeho vraždě, Marianne Pearlová porodila Adama. Po jeho vraždě Danielova rodina a přátelé založili The Daniel Pearl Foundation, která nese dál jeho odkaz za pomoci hudby a slova k řešení příčin nenávisti, která mu sebrala jeho život. V rámci Daniel Pearl World Music Days se konají projekty "eSACHERe", "MAKANNA", "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" a "Festival Brikcius". Více informací o Danielu Pearlovi na  http://www.Brikcius.com , http://www.DanielPearlMusicDays.orghttp://Cs.Wikipedia.org/Wiki/Daniel_Pearl .

Daniel Pearl World Music Days

Festivalový tip: Předcházející FESTIVAL BRIKCIUS 2014 - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu (podzim 2014) připomněl u příležitosti Roku české hudby 2014, 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, 70. výročí úmrtí Zikmunda Schula, 95. výročí narození Gideona Kleina, 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 110. výročí narození Iši Krejčího, 120. výročí narození Ervína Schulhoffa, 140. výročí narození Josefa Suka, 160. výročí narození Leoše Janáčka a Daniel Pearl World Music Days.

Předprodej vstupenek:
Předprodej vstupenek na koncerty "FESTIVAL BRIKCIUS" - Prague Ticket Office - Via Musica - Kupte si festivalové vstupenky online zde: http://www.PragueTicketOffice.com
http://www.Ticketon.cz - Ticketon - Online vstupenky - vstupenkový systém - FESTIVAL BRIKCIUS - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze
Klip:

Banner:
http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 4. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & #BACH330 (podzim 2015)
Subscribe, Follow, Like, Pin, ...:
Subscribe FESTIVAL BRIKCIUS RSS 2.0 Feed - http://www.Brikcius.com/Brikcius.cz.xml Subscribe FESTIVAL BRIKCIUS on YouTube - http://www.YouTube.com/FrantisekBrikcius Follow FESTIVAL BRIKCIUS on Twitter @Brikcius - http://Twitter.com/Brikcius Like FESTIVAL BRIKCIUS page on FaceBook - http://www.facebook.com/FestivalBrikcius Pin FESTIVAL BRIKCIUS (Brikcius) on Pinterest - http://Pinterest.com/Brikcius Follow FESTIVAL BRIKCIUS (Brikcius) on Instagram - http://Instagram.com/Brikcius
Partner týdne:

http://www.Ignum.cz - IGNUM - Ještě lepší hosting

Podpořte festival:
Festivalový e-Shop:
http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - e-Shop (t-Shock.eu / pánské tričko, dámské tričko, dětské tričko, pánská mikina s kapucí, dámská mikina s kapucí, dětská mikina s kapucí, dres Player, dres Champion, sportovní set Goal, hrnek magický, hrnek velký, hrnek malý, polštář Festival Brikcius, Retro medvídek, nákupní taška, ...).
Scena.cz: "Rádo se stalo"

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 4. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & #BACH330 (podzim 2015)

2012 - 2015 © Brikcius.com